Lady Vase Tall

Regular price $49.99

White Ceramic Lady Vase 5.5" x 11" x 3".